1170x240-04.jpg
 
 

 

Mina ögon My eyes
------------- ----------
Mina ögon, blå i glädje My eyes, blue with joy
Som fick se dig le av lycka, min vän. Being able to see you smiling, full of happiness, my dear
Mina ögon, grå i vrede My eyes, grey with anger
Som du kysste blå och mjuka igen. You kissed them and so they became blue and soft again.
Får inte längre liv av elden inom mig The fire inside me no longer gives me life
Som brann när jag var nära dig. Which burned when I was near you.
Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. My eyes, filled with frozen fire, which look like tears.
Minns du mina ögon där du såg hur stark du var? Do you remember my eyes as you saw how strong you were
Och hur jag brann, hur elden brann! And how I burned, how the fire burned!
Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. My eyes, filled with frozen fire, which look like tears.
Mina ögon, som jag frågar, My eyes, how I ask myself
När jag undrar om jag drömt att du fanns. As I wonder if you were just a dream.
Mina ögon, som jag plågar My eyes, how I torment myself
Varje gång jag ser din bild någonstans. Every time I see your picture anywhere.
Får inte längre kraft av elden inom mig The fire inside me no longer gives me life
Som brann när du var här hos mig. Which burned when I was near you..
Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. My eyes, filled with frozen fire, which look like tears.
Minns du mina ögon där du såg hur stark du var? Do you remember my eyes as you saw how strong you were
Och hur jag brann, hur elden brann! And how I burned, how the fire burned!
Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar, My eyes, filled with frozen fire, which look like tears.
Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. My eyes, filled with frozen fire, which look like tears.(Agnetha Fältskog / Björn Ulvaeus, Bosse Carlgren)