1170x240-03.jpg
 
 

 

Skål kära vän Cheers, dear friend!
------------------- -----------------------------
Vaknade upp för sent idag, Woke up too late this morning,
Klockan var redan tolv, It was twelf o’clock already.
Sprang till kontoret där min chef Rushed to the office where my boss
satt arg och mycket sur. Sat furious and pretty sulky.
Allting har gått på tok idag Everything went wrong today,
Men varför sörja nu, But why should I worry now,
Nu när jag sitter här, As I sit here
Och mina vänner har champagne? And my friends have champagne?
Så skål kära vän, skåla med mig, So Cheers! Dear friend, toast with me,
Nu är det fest och riktigt ståhej. Now it’s party time and a big ballyhoo
Skål alla ni som ni kommit hit, Cheers! All of you who came here,
Nu har jag glömt min nit. Now I forgot my troubles.
När jag nu plötsligt tittar upp As I look up now suddenly
Finns ingen kvar hos mig, No one is left with me,
Varför har alla gått sin väg, Why have all gone away,
Jag fattar inte det. I can’t believe it.
Åter går allt på tok för mig Again all goes wrong for me
Men varför sörja nu, But why should I worry now,
Jag har ju ännu glaset fullt, My glass is still full,
Jag skålar för mig själv. I’m toasting to myself.
Det gör ingenting att jag nu är själv, It doesn’t matter that I’m alone,
Jag skålar med mig och allt är OK. I’m toasting to myself and everything’s o.k..
Jag vet redan nu de kommer nog sen, I know they’ll surely come back later,
Och allting blir bra igen. And everything will be fine again.