1170x240-01.jpg
 
 

 

Det handlar om kärlek It’s all about love
-------------------------------- -------------------------
Det handlar om kärlek, It’s all about love
Om love och amore, About love and amore,
Det handlar om just det som alltid är på gång It’s just all about this which always happens
I varje nyfödd sång. In every newborn song.
Det ligger i luften, It lies in the air,
När han möter henne, When He meets Her,
I leenden och blickar och när händer möts In smiles and glances and when hands touch,
Och bakom alla ord som sägs. And behind all spoken words.
Det handlar om kärlek, It’s all about love,
Om love och amore, About love and amore,
Och drabbas man så har man ingen tanke på And when you’re hooked you won’t have a thought left
Nåt annat än sin vän. For anything else than your love.
Ja, nog vet vi det du och jag, Yes, surely we know it, you and me,
Här rår kärleken natt och dag. Love is ruling here day and night.
Och varje stund du är borta från mig And every hour you’re away from me
Vänder var tanke tillbaka till dig. My thoughts ramble back to you.
Det handlar om kärlek, It’s all about love,
Om love och amore, About love and amore,
Det är en gudagåva vi har fått vi två It’s a gift of God we got, we two,
Den ska vi vårda ömt. We will tend it gently.
Oh vad skönt det känns Oh how that feeling is lovely,
Livet ler Life smiles,
Härligt utan gräns Delicious and off limits.
Allt som sker. All what happens,
Det handlar om kärlek! It’s all about love!
(H. Blum / Bengt Haslum)