1170x240-03.jpg
 
 

 

Ta min hand låt oss bli vänner Take my hand, let us be friends
------------------------------------------ ---------------------------------------------
Ta min hand, låt oss bli vänner Take my hand, let us be friends
Himlen är blå varför sura då? The sky is blue, why should you be sad?
Slå dig lös så snart du känner Gather yourself as fast as you can
Att en vän du kan få. When you feel you can win a friend.
Hej på dig som surar Hello to you who’s so sad,
Varför gör du det? Why are you sad?
Har din vän försvunnit? Did your love run away?
Skaffa dig en ny. Get a new one.
Ja det finns så många Yes, there are so many
Som vill bli din vän, här har du en. Who want to become your friend, here‘s one.
Ta min hand, låt oss bli vänner Take my hand, let us be friends.
Himlen är blå varför sura då? The sky is blue, why should you be sad?
Slå dig lös så snart du känner Gather yourself as fast as you can
Att en vän du kan få. When you feel you can win a friend.
Du som gillar livet You who loves life
Kom var med och sjung, Come with me and sing,
Tänk så mycket roligt Think how much fun
Vi kan hitta på. We can have.
Livet är så härligt Life is so wonderful,
Jag vill inte se dig sura nu. I don’t want to see you sad.
Ta min hand, låt oss bli vänner Take my hand, let us be friends.
Himlen är blå varför sura då? The sky is blue, why should you be sad?
Slå dig lös så snart du känner Gather yourself as fast as you can
Att en vän du kan få. When you feel you can win a friend.
Ta min hand, låt oss bli vänner Take my hand, let us be friends.
Himlen är blå varför sura då? The sky is blue, why should you be sad?
Slå dig lös så snart du känner Gather yourself as fast as you can
Att en vän du kan få. When you feel you can win a friend.
(Agnetha Fältskog)