1170x240-02.jpg
 
 

 

Som ett eko Like an echo
------------------ -------------------
Vad tiden ändå jagar våra år. How time chases our years.
När vintern kommer When the winter arrives
tycker man det nyss var vår. You think it just was spring.
En kort tid är vi unga, A short time we’re young,
Får vi dansa, får vi sjunga. Are we allowed to dance and sing.
Sen minns vi någon sång, Then we remember a song,
Det var en gång. Once upon a time.
Refräng: Refrain:
Som ett eko, som ett eko, Like an echo, like an echo
ifrån dagar för länge sen. From days long ago
Som ett eko, som ett eko, Like an echo, like an echo
kan jag höra din röst igen. I can hear your voice again
Jag minns dig vinka glatt I remember you, waving happily
Och måste le då jag hör ditt skratt. And how I smiled when I heard you laugh.
Som ett eko, som ett eko, blott ett eko. Like an echo, like an echo, just an echo.
Vår värld förändras ständigt liksom vi Our world changes constantly, like ourselves
Och med expressfart And in a rush
rusar åren snabbt förbi. The years go by so fast.
Men hjärtat har sin saga, But the heart has its tale
Den kan inga år förjaga, That nobody can chase away,
Man kanske minns en vän Perhaps you remember a friend,
För länge sen. A long time ago.
Refräng Refrain
Jag minns dig vinka glatt I remember you, waving happily
Och måste le då jag hör ditt skratt And how I smiled when I heard you laugh.
Som ett eko, som ett eko, blott ett eko. Like an echo, like an echo, just an echo.
(Alberto Morina, Giulio D’Ercola / Stig Anderson)