1170x240-01.jpg
 
 

 

En sång och en saga A song and a fairy tale
---------------------- ---------------------------
Vad världen förändras, vad tiden går fort How the world changes, how time goes by.
Så mycket du drömde, som aldrig blev gjort. So many dreams which never came true.
En sommar blir vinter, de varvar varann. A summer is followed by winter, taking turns.
Du drunknar i minnen från år som försvann. You wallow in memories of years that passed
Din barndom förbleknar i minnenas ljus Your childhood fades in the light of memories
Du minns episoder - en gata, ett hus! You remember episodes – a street, a house!
Refräng: Refrain:
En sång och en saga är hela vårt liv, A song and a fairy tale is our whole life,
En sång och en saga, ett kort tidsfördriv. A song and a fairy tale, a short pastime.
En sång och en saga som handlar om mig, A song and a fairy tale which tells about me,
En sång och en saga - men även om dig! A song and a fairy tale – but also about you.
Vi drömmer om våren och när den är här, We dream of spring and when it arrives,
Så visar sig våren blott var en chimär. it’s obvious that spring just was a chimaera.
Så kort är vår ungdom, en sommar, en dans, So short’s our time of youth, a summer, a dance.
Snabbt jagar oss åren och bleker dess glans! Time chases us, so fast, and bleaches its glamour!
2 x Refräng 2 x Refrain
(Paul Mauriat / Stig Anderson)