1170x240-03.jpg
 
 

 

Ta det bara med ro Just take it easy!
------------------------- -------------------------
De flesta de bara jagar Many people are only rushing along
Och klagar över magar. And complain of their [upset] stomachs.
De jagar lyckan eller vad det nu är. They’re chasing luck or what they believe luck is.
Men tror du alla är tvungna But believe me, all are obsessive.
Jag tar det lilla lugna I take it a little bit easier,
Börjar faktiskt tycka Probably beginning to believe
Jag känner mera lycka, I feel more luck,
Med pengar följer bara mer besvär. with money you harvest only more trouble.
Refräng: Refrain:
Så ta det bara med ro, ta det bara med ro So just take it easy, just take it easy,
Du finner nog din lycka och din tro you surely will find your luck and trust.
Ta det bara med ro, ta det bara med ro Just take it easy, just take it easy,
Låt dårarna få glo och ta det med ro. Let the idiots stare, take it easy.
Vad är det man vill försöka? What is it that you try?
Bevisa man kan öka Prove that you can emphasise
Sin egen lycka eller eget fördärv? Your own luck or mischief?
Men ska det ske till det priset But should it happen at all costs
Och göras på det viset? And be done this way?
Kalla mig för latis Say that I’m too lazy,
Men lyckan får man gratis. But luck you can be given
Den köper ingen människa för en kär. Nobody buys it for a loved one.
Refräng Refrain
Ta det bara med ro, ta det bara med ro So just take it easy, just take it easy,
Du finner nog din lycka och din tro. you surely will find your luck and trust.
(Noami Martin / Stig Anderson)