1170x240-01.jpg
 
 

 

Spela vår sång Play our song
------------------ -----------------
Spela vår sång, ännu en gång Play our song once more
Jag är lika kär I’m in love today
Nu som den gången vi träffades här. The same way as I was when we met here.
Spela vår sång, ännu en gång Play our song once more
Han måste väl se He probably must realize
Att jag är här, undrar vad som skall ske. That I am here, wondering what’s going to happen.
Slå an en sträng på din gitarr Play a chord on your guitar
Han kan ej ha glömt He can’t have forgotten
Allt som vi gjorde och allt som vi drömt. All we’ve done and all we’ve dreamt.
Spela igen blott för min vän Play it again, just for my love
Jag hoppas han minns I hope he remembers
Vår egen sång och att kärleken finns. Our own song and that love [still] exists.
Om jag blundar hårt If I try hard
och riktigt önskar honom hit And really wish he was here
Så står han kanske här framför mig, Perhaps he’s going to stand in front of me,
Jag blundar och jag känner I try hard and I feel
någon tar min hand i sin. Someone is taking my hand in his.
Jag öppnar mina ögon, det är han. I open my eyes, it is him.
Han kom igen He came back
Jag har på känn And I feel
Att han stannar kvar That he will stay
Här i hans armar är allt som det var. Here in his arms everything is as it was.
Spela vår sång ännu en gång Play our song once more
Den kärlek som brann The love that burned
Har inte slocknat, nu har vi varann. Hasn’t dried out, now we have each other.
Spela vår sång. Play our song.
Spela vår sång. Play our song.
(Tony Cole / Agnetha Fältskög)