1170x240-01.jpg
 
 

 

Du ska minnas mig You will remember me
--------------------- --------------------------
Du kan lämna mig, You can leave me,
Du kan gå din väg, You can go your way,
Du kan krossa vår dröm You can destroy our dream
Med ett elakt ord. With an evil word.
Du har världen utanför You’ve got the whole world open [to you]
När du stängt vår dörr. When you closed our door.
Men jag lovar dig But I promise you
Du ska minnas mig, You will remember me,
Jag ska alltid vara kvar I will always stay
Som en del av dig. A part of you.
Refräng: Refrain:
För det var jag Because it was me
Som var din första kärlek, Who was your first love,
Din första heta, blinda kärlek. Your first hot and blind love.
Du ska aldrig vara ensam, You will never be alone
Jag ska för alltid vara en del av dig. Because I will stay a part of you for all times.
Du ska minnas mig, You will remember me,
Du ska minnas mig, You will remember me,
När du kysser din vän When you kiss your love
Ska du minnas mig. You will remember me.
Och när någon tar din hand And when someone takes your hand
På en solvarm strand On a sunny beach
Ska du minnas mig, You shall remember me,
Om hon ler mot dig When she smiles at you
Ska du känna min närhet You shall feel my nearness
Och sakna mig! And miss me!
Refräng Refrain
Vill ej hindra dig I won’t hinder you
När du lämnar mig, When you leave me,
Men så länge du finns But for the rest of your days
Ska du minnas mig. You shall remember me.
För det var jag Because it was me
Som var din första kärlek, Who was your first love,
Din första heta, blinda kärlek. Your first hot and blind love.
Du ska aldrig vara ensam, You will never be alone,
Det finns så många andra There are so many others
Men du ska minnas mig. But you will remember me.
(A. Hamilton, S. Worth / Agnetha Fältskog)