1170x240-03.jpg
 
 

 

Sov gott min lilla vän Sleep well, my little friend
------------------------------- ----------------------------------------
En liten hand i min, A little hand in mine,
Den är mjuk din varma kind. Your warm cheek is so soft.
Du har haft en rolig dag You had a nice day
Nu bör du kanske sova. Perhaps you should sleep now.
Mitt barn jag älskar dig, My child, I love you,
Du betyder allt för mig. You mean everything to me.
Jag skall vagga dig till sömns I will lull you to sleep
Och alltid finnas nära dig. And be with you forever.
En saga först A fairy tale first,
Du har så många frågor. You have so many questions.
Det finns så mycket There are so many things
Som du ej kan förstå. You can not understand.
En gång när du blir stor, One day when you are grown up,
Ska du se att på vår jord You will see that in our world
Finns det barn som lider så. There are children who suffer so much.
Sånt kan du ännu ej förstå. This you can’t yet understand.
En saga först A fairy tale first
Du har så många frågor. You have so many questions.
Det finns så mycket There are so many things
Som du ej kan förstå. You can not understand.
Sov gott min lilla vän. Sleep well, my little friend.
Kyss din mor godnatt och känn Kiss your mother goodnight and feel
Att jag lever blott för dig That I’m living only for you
Du ska för alltid va hos mig. You will be with me forever.
(Emil Stern, Eddie Marnay / Agnetha Fältskog)