1170x240-02.jpg
 
 

 

Så glad som dina ögon As happy as your eyes
-------------------------------- --------------------------------
Du vet att jag vill bara va You know I only want to be
Så glad som dina ögon, As happy as your eyes,
Och om du ser på mig idag And when you look at me today
Så skrattar jag, så skrattar jag. I’m smiling, I’m smiling.
Du vet att jag vill bara va You know I only want to be
Så varm som dina händer, As warm as your hands,
Och om du värmer mig idag And when you warm me today
Så fryser inte jag. I won’t be cold.
Det finns en väg som du vill gå There’s a path that you want to take
Som inte jag kan vandra på, That I can’t follow
Och lyckans hjul har stannat till And the wheel of happiness stands still
Det rullar om jag bara kan få vara var jag vill. It turns only when I can be where I want.
Du vet att jag vill bara va You know I only want to be
Så mjuk som dina kinder, As mellow as your cheek,
Och om du kramar mig idag And if you embrace me today
Så gråter inte jag. I won’t cry.
Du vet att jag vill bara va You know I only want to be
Så glad som dina ögon, As happy as your eyes,
Och om du ser på mig idag And when you look at me today
Så skrattar jag, så skrattar jag. I’m smiling, I’m smiling.
Du vet att jag vill bara va You know I only want to be
Så varm som dina händer, As warm as your hands,
Och om du värmer mig idag And when you warm me today
Så fryser inte jag. I won’t be cold.
Du vet att jag vill bara va You know I only want to be
Din bästa vän idag. Your best friend today.
(Agnetha Fältskog / Kenneth Gärdestad)