1170x240-03.jpg
 
 

 

Det var så här det började – Intervju och radio inslag
(It was this way it began – Interview and radio spot)


Introduktion

Agnetha:
Jag vet att jag såg dig på stan igår,
Du log och du tog min hand.
Men sedan så var du försvunnen igen,
Sen mötte jag dig i min dröm.

Du är min sagoprins, i min sagovärld,
I den värld där jag är prinsessa.
Men varje gång du skall kyssa mig,
Så vaknar jag up ur min dröm.


Little Gerhard: Agnetha hette hon, Agnetha Fältskog. Hon jobbar på en bilfirma här. Jaha, s&aring. Så jag börjar ringa rundt till alla bilfirmor i Jönköping, och det finns en hel del, och frågar: ``Har ni nån som heter Agnetha Fältskog?'' Och så kom jag, sitter hon i växeln på ena stället. Så sa: ``Ja, det är jag som är Agnetha Fältskog.'' ``Ja, hejsan,'' sa jag, ``det är Little Gerhard från Stockholm.'' Hi, hi, hi, plonk!

Agnetha: Nej, jag trodde inte att det var han som ringde. Det var ju, det var ju världens höjdare för mig att Little Gerhard ringde mig, en 17-åring i Jönköping.

Little Gerhard: Så fick jag ringa upp igen. ``Ja, hejsan, det är Little Gerhard, är det du som är Agnetha Fältskog?'' ``Ja - nej, det är nåt skoj det här,'' sa hon.

Agnetha: Jag tänkte kanske det är nån som plojar eller så, jag trodde absolut inte det var sant. Då sa han: ``Då, då, då gör vi så här, då du ringer upp mig istället dåre.''

Little Gerhard: ``Gör det, för jag vill göra en skiva med dig.'' (clank) - åkte luren på. Så gick det 30 minuter ungefär så - (ring) - ``Du har telefon.'' Jaså, tog jag up luren, så sa hon: ``Vem talar jag med?'' sa hon. ``Det är Little Gerhard.'' ``Jaså, är det det verkligen?'' sa hon. Då sa jag: ``Den låten som ligger på bandet, vems låt är det?'' ``Den är min egen'' sa hon. ``Den är jättebra'' sa jag. Det var den här: ``...nu först forstår jag...''

Agnetha:
Ja, nu först förstår jag
Att det var ett misstag av mig,
För det är du, bara du
Som framför mig står
Vartän jag går.Little Gerhard: Så sa jag som det var, att jag sitter på ett gramofonstudio i Stockholm och jag vill gärna göra ett försök med dig alltså. Så jag pratar med Walldoff och jag sa att vi måste försöka fixa till bakgrund, spela in nere på Philips huset med stråkar och så där. När allt var klart ringde jag ned till Agnetha så sa jag att: ``Kan du komma upp den och den dagen?'' Hon kom upp med sin farsa då och då hade jag fixat att fotograf till studion var.

Agnetha: Det är ett av mina bästa minnen så är det när min far och jag kom ner på Philips huset, nerför trapporna där, och man hör att det sitter en stråkensemble där nere och lägger på stråkar på ens låt. Det är det roligaste tror jag som jag har vore med om ... alltså musikaliskt. Exakt så som jag hade, som jag hade tänkt och hoppas på var det. Exakt fångat så som jag ville ha det, utav mycket tycker jag Sven-Olof Walldoffs förtjenst, och Little Gerhard då.

Little Gerhard: Hon hade långt blondt hår och lite så där, hon visste inte vart hon skulle ta vägen nånstans, så hon knallar upp där och rapar iväg båda låtarna. Så sa jag att: ``Eh, det är nåt som fattas, kan du inte lägga på en andra stämma?'' ``Jag kan,'' sa hon, bara så där, direkt alltså.

Agnetha: Jag hade bara väldigt lätt för det. Jag har alltid hört stämmor.

Agnetha:
Vartän jag går.
Vartän jag går.


RADIO INTERVIEW (Svensktoppen)

Ulf Elfving: Och på tredje plats dagens framgångsrikaste nykomling och till lika en svensktopp debutant. Hej och grattis Agnetha!

Agnetha: Tack så hemskt mycket.

Ulf Elfving: Det var väl skoj?

Agnetha: Det var jätte kul.

Ulf Elfving: 17 år och rakt in på tredje plats. Det är väl - ja, jag behöver väl inte fråga om det är din största framgång hittils?

Agnetha: Det är det, faktiskt!

Ulf Elfving: Kommer det fler skivor nu efter den här?

Agnetha: Det kommer, jag har redan spelat in en till.

Ulf Elfving: Och den heter?

Agnetha: ``Utan dej''

Ulf Elfving: Tack och lycka till i fortsättningen.

Agnetha: Tack ska du ha

Ulf Elfving: Tack

Agnetha: Hej

Ulf Elfving: Hej

Agnetha: Hej

Interview with Karl Gerhard Lundkvist („Little Gerhard“) and Agnetha Fältskog

Little Gerhard : Her name was Agnetha, Agnetha Fältskog.
She worked at a car firm here.
All right, I said. [beep]
So I started calling all the car firms in Jönköping, and there are quite a few, [beep]
and asked: "Do you have someone called Agnetha Faltskog", and then I come...
And then she is an operator at one place.
She says "Yes, hello, I`m Agnetha."
"Hi there", I said, "this is Little Gerhard from Stockholm." "heheheheh..." `plonk`

Agnetha: No, I didn`t think it was him calling.
That was the greatest thing for me, that Little Gerhard called me, a seventeen year old in Jönköping.


LG: I had to call again: "Hello, it`s Little Gerhard. Are you Agnetha Fältskog?"
"Yes...? Ah, this is some kind of joke", she said.

AF: I thought perhaps someone was kidding or...
Because I could absolutely not believe that it was true, and then he said that "Then
we do like this: you call me instead."


LG: "Do that, because I want to make a record with you." `Crash`; the receiver went on.
Then about 30 minutes went by and`ring`. It was the phone, and she said: "Who am I talking to?",
she said. "It`s Little Gerhard" "So it is really you?", she said.
And then I said: "That song on the tape, whose is that?" "Well, that`s my own", she said.
"It`s damn good", I said. It was this `Nu foesst foesstar ja...` (Only now I understand)
Then I told her how things were, that I am at a record company in Stockholm and I would
like to make a test with you, that is.
So I talked to Walldoff; I said that we had to try to make a background. [violins play]
We recorded at the Philips house with strings and all the crap, and when everything was done
I called Agnetha and told her "Can you come up here that and that day..."
She came up with her father, and then I had got a photographer to the studio.

AF: It is one of my best memories, when my father and I come into the Philips studio,
down the stairs there, and you hear that there is a string ensemble down there putting strings on your song.
It is the greatest thing, I think, I have ever experienced - musically, that is. Exactly the way I had... theway I had
thought and hoped for, it was.
Captured precisely the way I wanted it thanks to, much I think, Sven-Olof Walldoff. And Little Gerhard, then.


LG: She had long, blond hair and kind of didn`t know where she`d go.
Then she strolled up and burped through both songs, and then I said that "There is something missing",
I said, "Can you put on some other voice parts?" "Yes I can", she says, just like that. Instantly.

AF: It just was very easy for me. I have always heard the tunes.


From the radio show `Svensktoppen` with Ulf Elfving:

UE: And now, on 3rd place, this week`s most successful newcomer and also a debutant on Svensktoppen.
Hi and congratulations, Agnetha!

AF: Thank you so much.

UE: Wasn`t this fun?

AF: It was great.

UE: 17 years old and straight into 3rd position. That should be...
Well, I don`t have to ask if it is your biggest achievement so far.

AF: It is, actually.

UE: Will there be more records now, after this?

AF: There will be... I have already recorded another one.

UE: And it is called?

AF: `Utan Dej`. [`Without You`]

UE: Thank you and good luck in the future!

AF: Well, thank you.


UE: Thanks

AF: Bye


UE: Bye

AF: Bye