DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Nånting händer med mig Something happens to me
----------------------------------- -------------------------------------
Går och grunnar på I go and reason about
Något jag ej kan förstå, Something I can't understand.
Ändå har jag en aning Although I have an idea
Då så helt utan varning, That without any warning
Nånting händer med mig. Something happens to me.
I ditt ögonpar In your eyes
Ser jag med ens ett svar, I suddenly see an answer
Och jag känner en ilning, And I feel a shiver
Vilken underbar feeling, What a wonderful feeling,
Nånting händer med mig. Something happens to me.
   
Refräng: Chorus:
Jag vill sjunga I want to sing
För jag har mött den jag håller kär, Because I met the one I love
Vi är unga We are young
Och då ska det väl kännas just så här. and therefore it should feel exactly like this.
   
Nu så har jag fått Now, in this way I've found
Dej och det känns så gott, You and it feels so good,
Som jag satt i en gunga as if I sat in a swing
Och med dig vill jag sjunga, And with you I want to sing
Nånting händer med mig. Something happens to me.
Ja, med dig vill jag sjunga, Yes, with you I want to sing,
Nånting händer med mig. Something happens to me.
   
Refräng Chorus
   
Nånting händer med mig, Something happens to me,
Nånting händer med mig, Something happens to me,
Nånting händer med mig, Something happens to me,
Nånting händer med mig. Something happens to me.
   
   
Duet with Jörgen Edman  
(Alan Moorehouse / Bo-Göran Edling )