DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Och han väntar på mig He waits for me
-------------------------------- -----------------------
Smyger till fönstret, ser ut över gården Sneak to the window, look out in the garden
Jag känner att hjärtat står stilla en stund. I feel my heart stands still for a moment.
Jag bär mig ju åt precis som en tonårstjej. I’m behaving precisely like a teenager girl.
Och han står där ännu och han väntar på mig. And he keeps on standing there waiting for me.
Väntar i porten, förklarar sin kärlek Waits in the doorway, declaring his love
Och trapphuset badar i ljus när han ler. And the stairway lights up when he smiles.
Och allt som han ber om så svarar jag alltid ``nej'', And whatever he asks for, I always answer “no”,
Men han står där ännu och han väntar på mig. But he keeps on standing there waiting for me.
Han är ju ett litet barn, kanske femton, och han är kär. He’s just a little child, perhaps fifteen, and he’s in love.
Vi talar i nån minut, kanske femton, vet att jag måste gå. We talk for a few minutes, perhaps fifteen, I know I have to go
Men vill stanna kvar ändå, But would like to stay nevertheless,
Kan inte förstå. Can’t understand.
Sitter på jobbet och bläddrar i papper Sitting at work, paging through my papers
Jag tänker på honom och ler åt mig själv, I think about him and smile to myself.
Så löjligt att undra om han har gått hem till sig, It’s so ridiculous wondering about whether he went home to his place,
Eller står där ännu för att vänta på mig. Or is he still standing there, waiting for me.
Han är ju ett litet barn, kanske femton, och han är kär. He’s just a little child, perhaps fifteen, and he’s in love.
Jag röker en cigarett, kanske femton, sitter här leende, I smoke a cigarette, perhaps fifteen, sitting here smiling
Sånt fånigt beteende, Such foolish behaviour
Kan inte förstå. Can’t understand.
Väntar i porten, förklarar sin kärlek Waits in the doorway, declaring his love
Och trapphuset baddar i ljus när han ler. And the stairway lights up when he smiles.
Och allt som han ber om, så svarar jag alltid „nej“'. And whatever he asks for, I always answer “no”,
Men han står där ännu och han väntar på mig, But he keeps on standing there waiting for me.
Men han står där ännu och han väntar på mig. But he keeps on standing there waiting for me
   
   
(Agnetha Fältskog / Bosse Carlgren)