DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

(The Star Shines So Mildly)

Så milt lyser stjärnan, fast natten är kall,
Den lyser på krubban i Betlehems stall,
Se där vilar Jesus på bädden av strå,
Hans glädje skall alla i julkvällen få.
Han kommer till stora, han kommer till små,
Och följer oss sen på den väg som vi gå,
Så låt oss nu sjunga i jublande fröjd,
Som änglarna små uti himmelen säg.


solo by Linda

No translation yet.