DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Sjung denna sång Sing this song
------------------------ -------------------
Sjung denna sång, Sing this song
För snart skall du se And soon you will see
Att sorgen försvinner, That your troubles disappear
Att du blott vill le. And you only will smile.
Vi två reste bort We two travelled away
Resan gick till Paris The trip was to Paris
När vi kom dit When we arrived
Då hörde vi fåglar som sjöng. We heard the birds sing.
Och du sjöng på en sång And you sang a song
Som vi ej kunnat glömma sen dess, We haven't forgotten since then
Den är inte svår It isn't hard
Och vi minns än i dag hur det lät And we remember until today how it went
Och vi sjöng: And we sang:
Sjung denna sång, Sing this song
För snart skall du se And you soon will see
Att sorgen försvinner, That your worries disappear
Att du blott vill le. And you only will smile.
Om du nån gång är sur When you sometimes feel bad
Och du tycker att livet är trist, And think life is sad
Så åk till Paris Then go to Paris
Där finns allt som du vill ha, There you'll find all you want,
Ty där skiner solen Because the sun shines there
Och där sjunger alla den sång And everybody sings that song
Som får dig att glömma Which makes you forget
Allt tråkigt som hände en gång. All sadness that happened.
Sjung nu med: Now join into the song:
Sjung denna sång, Sing this song
För snart skall du se And soon you will see
Att sorgen försvinner, That your troubles disappear
Att du blott vill le. And you only will smile.
   
   
Duet with Jörgen Edman  
(S. Bono, Ch. Greene, B. Stone / Agnetha Fältskog )