DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Slutet gott allting gott All’s well that ends well
--------------------------- ----------------------------
Den första gång jag mötte dig, The first time I met you,
En regnig, tråkig dag On a rainy, dull day
Så gjorde du en slät figur, You didn’t come along like a big shot,
Såg trist ut tyckte jag You looked miserable, I thought.
Sen blev jag kär som aldrig förr, Then I fell in love like never before,
Om starten än var sval Although the beginning was dry
Är slutet gott har jag förstått, If it ends well, I have understood,
Ja då är allting gott. Yes, then all is well.
Nu är du den jag drömmer om Now you’re the one I dream about
Och alltid tänker på And who’s always on my mind.
Jag vandrar i ett rosigt rus, I wander in a rosy flush,
min hela värld är blå My whole world is sky blue.
Att allting skulle ändra sig, That everything would change,
Det kunde ingen spå No one could ever know.
Är slutet gott har jag förstått, If it ends well, I have understood,
Ja då är allting gott. Yes, then all is well.
Människan spår men ödet rår Man proposes, God disposes
Mch man vet aldrig hur And you never know
Ibland så går det tokigt till, Sometimes crazy things happen,
Men ibland så har man tur But sometimes you’re lucky.
Och är man kär så är man där, And if you’re in love you’re trapped
Man kommer aldrig ut You won’t escape.
Är slutet gott har jag förstått, If it ends well, I have understood,
Ja då är allting gott. Yes, then all is well.
Människan spår men ödet rår Man proposes, God disposes
Och man vet aldrig hur And you never know
Ibland så går det tokigt till, Sometimes crazy things happen,
Men ibland så har man tur But sometimes you’re lucky.
Och är man kär så är man där, And if you’re in love you’re trapped
Man kommer aldrig ut You won’t escape.
Är slutet gott har jag förstått, If it ends well, I have understood,
Ja då är allting gott, Yes, then all is well.
Är slutet gott har jag förstått, If it ends well, I have understood,
Ja då är allting gott. Yes, then all is well.