DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Då finns du hos mig There you are with me
----------------------- --------------------------
När en vacker tanke blir en sång, When a lovely thought becomes a song,
När en halv sekund blir evigt lång, When half a second turns into eternity,
När en grå tapet blir en bild i färg av allt jag vet, When a grey wallpaper turns into a colourful picture of all I know,
När ett hjärta som har svarat nej, When a heart that answered „no“,
Blir mjukt och börjar sjunga, Melts and begins to sing,
Så vet jag då finns du hos mig. Then I know that you are with me.
När en vacker tanke blir ett svar, When a lovely thought becomes an answer,
När en enkel liten blomma When a simple little flower
Blir en bild av allt det goda livet har, Turns into a picture of everything beautiful in life,
När ett hjärta som har svarat nej When a heart that answered „no“,
Blir mjukt och börjar sjunga Melts and begins to sing,
Så vet jag då finns du hos mig. Then I know that you are with me.
   
   
(Agentha Fältskog / Bosse Carlgren)