DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Vi har hunnit fram till refrängen We have arrived at the Refrain
----------------------------------------------- ---------------------------------------------
Många sånger har vi två Many songs we have listened to, we two,
Genom åren lyssnat till. During all those years.
Schlager, visa, pop och jazz Schlager, ballads, pop and jazz
Många kan vi utan till, Many we know by heart,
Om i moll eller dur both in the minor or major key.
Alltid sjöng vi med, Always we joined in,
Det var då för länge sen This was a long time ago
Det är slut med det. Now it has come to an end.
   
Refräng: Refrain:
Vi har hunnit fram till refrängen We have arrived at the Refrain
På vår sista avskedssång, Of our last farewell song,
Vi har hunnit fram till refrängen We have arrived at the Refrain
Även visorna har ett slut en gång. Even ballads come to an end sometimes.
   
Biograf och restaurang Movies and restaurants
Park och club och diskotek, Parks and clubs and discos
Alla ställen var vi på All the places we went to,
Livet var en enda lek. Life was a single game.
Det vår då och det hör It was there and now it belongs
Till förgångna dar. To the past.
Sångerna, de tystnade, The songs, they fell quiet
Bara en blev kvar. Only one left over.
   
Refräng Refrain
   
Skilda vägar ska vi gå, We will go different ways,
Nya vänner ska vi få. We will have new friends.
Underligt att ensam va´ It feels strange to be lonely
Sen man länge varit två. If you've been two for so long.
Underligt då man hör Strange when you hear
Någon melodi, Some melody,
Som vi kanske dansa till We would perhaps join in a dance
Minnen sitter i. The memories stay.
   
2 x Refräng 2 x Refrain
   
   
(Neil Sedaka, H. Greenfield / Stig Anderson )