DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Zigenarvän Gypsy Friend
---------------- ---------------------
Elden lyste väg i natten The fire lit the path in the night
Och på avstand hördes skratten And you could hear laughter far away
Sången och musiken drog mig dit. Songs and music pulled me there.
Jag kom till en bröllopsfest I came to a wedding party
Och dansen pågick just som bäst And the dance just was in full swing.
Jag gjorde hos zigenarna en nattlig visit. I was paying the gypsies a nightly visit.
Oh ... mörka ögon, vita tänder, Oh . . . dark eyes, white teeth,
En zigenarynglings händer A gypsy youngling’s hands
Drog mig plötsligt med i eldig dans. Suddenly pulled me into the fiery dance.
Sa att han var bror till bruden He said he was the bride‘s brother
Jag, som inte alls var bjuden I who wasn’t invited at all
Hade hamnat mitt i festens glans. Had arrived amidst the glamour of the ball.
 
 
 
 
 
Refräng: Refrain:
Oh, zigenarvän, Oh, gypsy friend,
Den natten dansade vi om och om igen. This night we were dancing again and again.
När jag såg på dig, When I looked at you
Var det som elden sluppit lös här inom mig. I felt like if a fire was burning inside me.
Skön - ja, som en gud, Lovely – yes - like a god,
Du log och sa, ``Nu är du min zigenarbrud! You smiled and said „Now you’re my gypsy
Jag är din, du är min, i min dans kom du in! I am yours, you are mine, join my dance! | bride.
Låt det bli vår melodi!'' Let it be our melody!“
Som en vind var vår dans, Like a breeze was our dance
Så med ens var all glans borta And all of a sudden all glamour was gone
Och allt var förbi. And everything was over.
 
 
 
 
 
Nästa dag i samma yra, Then next day, still wallowing,
Kunde knappt min längtan styra I could hardly control my yearning
Förrän jag fick återvända dit. To be allowed to return there.
Men då fanns där inget spår But there was just no trace at all
Av lägret jag besökt igår Of the camp I visited yesterday,
När jag var hos zigenarna på nattlig visit. when I payed the gypsies a nightly visit.
Och min brudgum som försvunnit, And my groom, he was gone,
Aldrig mer jag återfunnit. I never found him again.
Tänk, ibland jag tror det var en dröm, Think, sometimes I believe it just was a dream.
Men så mitt i nattens vaka But when I’m awake at night
Kommer han på nytt tillbaka, He comes back to me again
Minnen virvlar snabbt förbi i ström. My memories whirl around in a speedy rush.
   
   
(Agnetha Fältskog / Bengt Haslum)