DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

En sommar med dig A summer with you
--------------------------- ----------------------------
Refräng: Refrain:
En sommar, ja, en sommarvän, A summer, yes, a summer friend,
I år blir det sommar med dig This year will be a summer with you,
Med ljumma vindar, sol och hav With warm winds, sun and sea
Och ljusblå förgätmigej And light blue forget-me-not.
Ta hela sommarens blomsterprakt, Take the whole flower splendour of the summer
Du får den utav mig I give it to you
Ty allt upp på jorden som jag önskat mig Because of whatever on earth I desired
Är en sommar, en sommar med dig. Is a summer, a summer with you.
När vintern är lång och besvärlig ibland When the winter is long and arduous sometimes
Så vet vi ju ändå, Nevertheless I know
Att vårvindar följer som smeker din hand That spring breezes will follow that touch your hand
Och allt känns lättare då, And everything feels easier then,
Nu redan vi anar när allt väcks på nytt We already fortold that all will grow new,
Att något stort skall ske, That something great is going to happen,
Med ens allt förändras och blir som förbytt In an instance everything varies and changes,
Se själv vad naturen kan ge. See yourself what nature can give.
Refräng Refrain
I midsommarnatten den ljusa då går In the bright midsummer night we’re leaving
Ifrån dansen du och jag, From the dance, you and me,
Du plockar de blommor som helst du vill ha You pluck so many flowers you want,
Och sover på till nästa dag, And sleep into the next day.
Tillsammans vi båda skall lära oss se Together we will teach us to see
Hur vacker grönskan är, How beautiful nature is
I sommarens saga både humlor och bin In the tale of summer, we hear bumblebees and bees
Vi hör spela upp melodin. Strike up their melodies.
Refräng Refrain
En sommar, ja, en sommar, ja, A summer, yes, a summer, yes
I år blir det sommar med dig This year will be a summer with you,
Ty allt upp på jorden som jag önskat mig Because of whatever on earth I desired
Är en sommar, en sommar med dig. Is a summer, a summer with you.