DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Hjärtats saga Tale of the heart
----------------- ---------------------
Var skog har nog sin källa Every forest has its spring,
Var äng sin blomma har every lane has its flowers
Vart hjärta har sin saga Every heart has its tale
Från flydda ungdomsdagar. Of past days of youth.
Var skog har nog sin källa Every forest has its spring,
Var äng sin blomma har every lane has its flowers
Vart hjärta har sin saga Every heart has its tale
Från flydda ungdomsdagar. Of past days of youth.
Och skogens källa sinar And the forest‘s spring dries out
Och ängens blomma dör And the lane‘s flowers die
Men hjärtats tysta saga But the quiet tale of the heart
Ej någon tid förstör. Can’t be destroyed by time.
Och skogens källa sinar And the forest‘s spring dries out
Och ängens blomma dör And the lane‘s flowers die
Men hjärtats tysta saga But the quiet tale of the heart
Ej någon tid förstör. Can’t be destroyed by time.
   
(Åström – Arrangement: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, S.O.Walldoff)