DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Jag har förlorat dig I have lost you
------------------------ -------------------
Regnet faller ner, The rain falls,
Himlen är nu grå. The sky is now grey.
Allting känns så fel Everything feels so bad
Och jag knackar på din dörr, And I knock at your door,
Du är inte där. You are not there.
Säg vart har du gått, Say, where have you gone,
Vad är det som sker? what is happening?
Älskling har du glömt, Darling, did you forget
Vi skulle ju ses idag? That we wanted to meet today?
Nu står jag här Now I’m standing here
Ensam i det kalla regnet Lonely, in the cold rain.
Vad ska jag göra nu What should I do now,
När du har svikit mig? As you have left me.
Säg ska jag vända hem Say, should I walk home
Och försöka glömma allt som var? And try to forget everything that was?
Jag har förlorat dig I have lost you
Och det känns så svårt. And it feels so hard to take.
Tittar mig omkring I look around
När jag kommer hem. As I come home.
Tar sen fram ditt kort Take your photo
Och jag river det itu, And rip it in pieces
Du är inte min. You are not mine.
Tårarna som trängs, The tears that can’t be hold back,
Ensamheten känns. The loneliness I feel
Du har säkert glömt You obviously forgot
Att jag finns till. That I still exist.
Jag vet en dag I’m sure one day
Kommer du att känna saknad. You will feel a longing
Vad ska jag göra då, What will I do then,
Ska jag förlåta dig? Will I forgive you?
Jag ser min morgondag I see my tomorrow
Fylld av tomhet efter nåt som var. Full of emptiness after all that was.
Jag har förlorat dig I have lost you
Och det känns svårt. And it feels so hard to take.