DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Jag ska inte fälla några tårar I won’t shed any tears
-------------------------------------- -----------------------------
Jag skall inte fälla några tårar när du går I won’t shed any tears when you leave
Inte heller be dig stanna kvar. I won’t ask you to stay either.
Jag ska nog bli kär igen, I’m sure to fall in love again,
Det finns så många andra män. There are so many other men.
Tack ändå för allt som var. Still, thanks for everything that was.
Du behöver inte alls bekymra dig för mig, You don’t have to worry about me at all,
Ensamheten känner jag så väl Loneliness I know so well.
Sluta att förklara dig, ja Stop explaining to me, will you
Snälla du bespara mig Please spare me
Alla dina dumma skäl. All your stupid reasons.
Säkert blir det tomt efter dig Of course, it will be empty after you,
Får nog ganska svårt att vänja mig Will be kind of hard to get used to
Sånt du glömde kvar Things you left behind forgotten
Saker som man spar Things that we keep
De minner om allt det som var. They remind me of everything that was.
Kanske gör jag fel som inte visar hur det känns. Maybe I’m making a mistake not showing how it feels.
Jag är säkert stoltare än du. I am no doubt prouder than you.
Vill så gärna krama dig I would so like to hug you
Men det är nåt som hindrar mig. But something keeps me from doing it.
Varför ska jag tveka nu? Why should I have doubts now?
Säkert blir det tomt efter dig Of course it will be empty after you,
Får nog ganska svårt att vänja mig Will be kind of hard to get used to
Sånt du glömde kvar Things you left behind forgotten
Saker som man spar Things that we keep
De minner om allt det som var. They remind me of everything that was.
Jag skall inte fälla några tårar när du går I won’t shed any tears when you leave
Inte heller be dig stanna kvar I won’t ask you to stay either.
Jag ska nog bli kär igen I am sure to fall in love again,
Det finns så många andra män There are so many other men.
Tack ändå för allt som var. Thanks as well for everything that was.
   
   
(Agnetha Fältskog)