DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Jag var så kär I was so in love
----------------- -------------------
Säg, kan du förlåta Say, can you forgive
Mina hårda ord när jag gick? The harsh words when I left?
Det jag sa kunde låta What I said could have sounded
Som om du aldrig tillbaka mig fick. As if you never would get me back again.
Jag trodde jag var kär I believed I was in love
I den vännen som jag svek dig för. With the friend I left you for.
Men nu först förstår jag But only now I understand
Att det var ett misstag av mig, That it was my mistake
För det är du, bara du, Because it’s you, only you
Som framför mig står Who stands in front of me
Vartän jag går. Wherever I go.
En gång, för länge sedan, Once, a long time ago,
Var jag din och allt var så bra. I was yours and everything was fine.
En gång, var jag lycklig, Once I was happy,
Det var då jag tillhörde dig. That was when I belonged to you.
Men nu så går jag ensam But now I’m walking on my own
På de platser där vi var, vi två. To the places where we went, the two of us.
Och nu först förstår jag But only now I understand
Att det var ett misstag av mig, That it was my mistake
För det är du, bara du, Because it’s you, only you
Som framför mig står Who stands in front of me
Vartän jag går. Wherever I go.
Ja, nu först förstår jag Yes only now I understand
Att det var ett misstag av mig, That it was my mistake
För det är du, bara du, Because it’s you, only you
Som framför mig står Who stands in front of me
Vartän jag går. Wherever I go.