DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Min Farbror Jonathan My Uncle Jonathan
------------------------ --------------------
Refräng: Refrain:
Min farbror Jonathan, My Uncle Jonathan,
Han är en riktig man, He really is a man,
Han tjusar flickorna Enchanting the girls,
Och gör nåt, oh la la Doing things , oh la la
Som ingen annan kan. Nobody else can do.
Min farbror Jonathan, My Uncle Jonathan,
Här har ni tidens man, Here you have a big shot,
Om ni får honom se If you see him
Så ska ni bara le You will only grin
Mot denne gamle man. About this old man.
Han kommer ibland Sometimes he comes
Med käppen i hand With his cane in his hand,
Att han är en snobb det ser man, That he‘s a snob can be easily seen,
Han är sjuttiotvå He is seventy-two
Han har inget hår He has no hair
Och tänder det har han inga. And no teeth either.
När tjejerna ser When the girls see
Att han går och ler That he walks and smiles,
Då skakar de först på huvudet, At first they shake their heads
Men efter en stund But after a while
De vänder sig om They turn around
Oj oj, vilken gullig gubbe. Oh, oh, what a cute old man.
Refräng Refrain
Jag minns än idag I remember until today
En gång när han sa The day when he said
Om jag skulle ta och fria, If I take the chance and court
Till bruden jag såg That bride I saw
På stranden igår At the beach yesterday
Jag tror hon heter Fia. I believe she was called Fia.
Jag skrattade och sa I laughed and said
Nej, skäms gamle karl No, be ashamed, old chap
Hon vill inte ha nån gubbe, She doesn’t want a doter.
Då log han och sa He smiled and said
Men mig vill hon ha But me she wants
För jag är en riktig snubbe. Because I am a capital fellow!