DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Litet solskensbarn Little sunshine child
-------------------------- ------------------------------
Litet solskensbarn, en skugga faller över dig, Little sunshine child, a shadow is falling on you,
Litet solskensbarn, de stora frågar ej Little sunshine child, the grown-ups don't ask
Frågar dig ej om råd eller vad som sker, Don't ask for your advice or what happens,
Litet solskensbarn, vår värld är inget för dig. Little sunchild child, our world is nothing for you.
Litet solskensbarn, som bygger slott av sand och sten, Little sunchild child who builds castles of sand and stone
Litet solskensbarn, din dag har blivit sen Little sunchild child, your day's at an end
Sanden har trampats ner, skratt, det hörs ej mer, The sand has been trampled down, no more laughter to hear
Litet solskensbarn, är det ej fel det som sker? Little sunchild child, isn't it wrong what happens?
Högt i det blå, där lyser solen klar Up there in the blue the sun shines brightly
Kanske ändå att hoppet ännu finns kvar Perhaps nevertheless there still is hope
För kärleken att nå, överallt, For love to succeed, everywhere,
Kanske ändå vi en gång lär oss förstå.. Perhaps nevertheless we learn to understand.
Litet solskensbarn, en sorgsen blick som följer Little sunchild child, a worried gaze following me
Litet solskensbarn, vem frågar efter dig? | mig, Little sunchild child, who cares for you?
Världen är hård och kall, ingen glädje mer, The world is hard and cold, no more happiness,
Litet solskensbarn, nog är det fel det som sker. Little sunchild child, surely what happens is wrong.
Nog är det fel det som sker. Surely what happens is wrong.
   
   
(Peter H. Smith / K. G. Lundqvist )