1170x240-01.jpg
 
 

 

När jag var fem When I was five
-------------------- ----------------
När jag var fem höll jag i mammas kjol When I was five I was in Mamas lap
Och levde i en vänlig värld. And lived in a friendly world.
Skolan kom sen och jag var tio år Then came school and I was ten
Och blev övervakad, visad och lärd. And was controlled, instructed and taught.
Vid femton år var jag en del av ett gäng At fifteen I was a member of a gang,
Där ingen någonsin tänkte för sig where no one thought for himself.
Men nu är det dags, jag skall göra mig fri But now it is time, I will free myself
Och bli mig själv, nu är leken förbi And be myself, now playtime is over
Nu vill jag ha ett liv för mig. Now I want a life for myself.
Refräng: Refrain:
Jag vill se mig runt I want to look around
och lära mig om världen, And learn something about the world,
Se vad kärlek är Discover what love is
och var jag, bara var jag. And be myself, only myself.
När jag var fem var jag ett sorglöst barn, When I was five I was a child without sorrow
Jag byggde mina sagoslott. I was building my fairy tale castles.
Nu vill jag se vad livet handlar om. Now I want to learn what life is all about,
Då det är så lite jag har förstått. There’s so little I have understood.
Jag anar nog hur hård tid världen kan va I do anticipate what a tough place the world
Men var och en ska pröva för sig But everyone should prove himself . | can be,
Och nu är det dags, jag ska göra mig fri. And now it’s time, I will free myself.
Och bli mig själv, nu är leken förbi. And be myself, now playtime is over.
Nu vill jag ha ett liv för mig. Now I want a life for myself.
3 x Refräng 3 x Refrain
(Alan Bernstein, Victor Millrose / Peter Himmelstrand)