1170x240-03.jpg
 
 

 

En sång om sorg och glädje A song about sorrow and joy
-------------------------------------- -----------------------------------------
Dagen må va dyster, morgonen va kall, The day was grey, the morning was cold.
Om jag riktigt lyssnar, hörs en sång i alla fall. If I listen seriously, I can hear a song.
Genom allt det tunga, genom allt det grå, Through all that’s heavy and grey,
Lyckas dessa toner att nå fram till mig ändå. its sound is able to reach me nevertheless.
Refräng: Refrain:
Genom vardagen går en melodi A melody accompanies everyday life
Gjord av två i förtrolighet och sympati, Made of two [being] in trust and sympathy
Från den första våren, har den genom åren From the first spring throughout the years
Troget följt oss tröstat och stått bi. Fidelity followed us, consoled and backed us.
När jag vill, kan jag höra melodin, If I try I can hear the melody,
En sång om sorg och glädje ljuder spröd och fin. A song about sorrow and joy, sounding fragile and smooth
Om än vardan är grå, så hörs sången ändå Even if [life] is grey the song can be heard
Det känns som om den fångar all min sorg och glädje. It seems as if it can support all my sorrow and joy.
Sången speglar drömmar, dem vi haft en gång, The song reflects dreams which we have had
Olust och bekymmer finns där också i vår sång, Dislikes and sorrows there are in our song,
Där finns illusioner, glädje och finess There are illusions, happiness and niceness
Allt som speglar livet, även vemod och tristess. Everything which reflects life, also melancholy and sadness.
Refräng Refrain
(M. Shepstone, M. Capuano, G. Capuano / Stikkan Anderson)