DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Är du som han? Are you like him ?
-------------------- -----------------------
Han och jag har levt tillsammans ganska många år. He and I have lived together quite many years
Du och jag, vi träffades hos Gun och Bengt igår, You and I we met at Gun and Bengt yesterday,
Han är allt jag önskat mig, He is all I have ever wanted,
Du, ja, vad är du? You, now, what are you?
Det borde inte betyda det minsta för mig men ändå It shouldn’t mean anything to me but nevertheless
Undrar jag, är du som han? I wonder, are you like him?
Hur känns det månntro när du kysser mig? How might it feel when you kiss me?
Är du som han, jag undrar hur känns dina händer? Are you like him, I wonder what your hands feel like?
Är du som han? Are you like him?
Min tanke för ständigt tillbaks till dig. My thoughts always lead back to you.
Varför ska jag undra så Why am I wondering so much
Om du är som han? If you are like him?
Han och jag har byggt nånting ihop och sånt är svårt He and I have built up something together and that’s
Du och jag har ingenting som vi kan kalla vårt. You and I have nothing we can call our own. | hard.
Han och jag, vi kan varann, inga frågor kvar He and I, we get on, no questions asked
Men du har fått mig att undra för du gav mig aldrig nåt svar! But you have made me wonder because you never gave me any answer.
Oh! Är du som han? Oh! Are you like him?
Jag tror dina ögon var värmare. I believe your eyes were warmer.
Är du som han, vad händer i mig om du rör mig? Are you like him, what happens to me when you
Är du som han? Are you like him? | touch me?
En nyfikenhet i en villovärld. A curiosity in a lost world.
Du som kanske ändå vet, Still you‘re the best one to know
Att du är som han. If you are like him.
Är du som han? Are you like him?
Jag tror dina ögon var varmare. I believe your eyes were warmer.
Är du som han, vad händer i mig om du rör mig? Are you like him, what happens to me when you
Är du som han? Are you like him? | touch me?
En nyfikenhet i en villovärld A curiosity in a lost world.
Du som kanske ändå vet, You who perhaps know nevertheless
Att du är som han. If you are like him.
Att du är som han, att du är som han, att du är som han. If you are like him, if you are like him, if you are like him.(Agnetha Fältskog / Bosse Carlgren)