DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Allting har förändrat sig Everything has changed
------------------------------ ------------------------------
Jag går min väg i ensamhet I go my way in loneliness
Och inte någon enda vet And not a single soul knows
Att en gång har jag upplevt kärleken. That there was a time I was in love
För mig den var så underbar For me this was so wonderful
Och i mitt hjärta än finns kvar And it’s still there in my heart
Den lycka som jag känt för länge sen. The happiness I felt a long time ago.
Nu allting har förändrat sig, Now everything has changed.
Du finns ej längre här hos mig, You’re no longer here at my side,
Nej, allt som nu finns kvar är ensamhet. No, all what’s left is loneliness.
Men jag förlåter ändå dig, But I forgive you nevertheless,
Att gråta nu, det hjälper ej To cry now, that doesn’t help.
Och det som var förblir min hemlighet. And what has been will stay my secret.
Ingen förstår hur svårt det var Nobody understands how hard it was
Att plötsligt vara den To suddenly be the one
Som står allena, ensam kvar, Who stands alone, left lonely,
Ensam med kärleken. Lonely with my love.
Låt tiden läka alla sår Let time heal all wounds,
Det blir en dag, jag vet jag står There will be a day, I know I will
Beredd att börja om på nytt igen. Be ready to begin something new once more.
Men än så länge finns hos mig, But until then I still will have
En allt-för-tydlig bild av dig A much too lucid image of you
Och lyckan som jag känt för länge sen. And the happiness I felt a long time ago.
Ingen förstår hur svårt det var Nobody understands how hard it was
Att plötsligt vara den To suddenly be the one
Som står allena, ensam kvar, Who stands alone, left lonely,
Ensam med kärleken. Lonely with my love.
Låt tiden läka alla sår Let time heal all wounds,
Det blir en dag, jag vet jag står There will be a day, I know I will
Beredd att börja om på nytt igen. Be ready to begin something new once more.
Men än så länge finns hos mig, But until then I still will have
En allt-för-tydlig bild av dig A much too lucid image of you
Och lyckan som jag känt för länge sen. And the happiness I felt a long time ago