DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

 

 
 
Borsta tandtrollen bort Brush the tooth trolls away
--------------------------------- ---------------------------------------
Bland alla troll som finns här ute i Sveriges långa land Among all trolls out here in Sweden's far lands
Är säkert Bosse Tandtroll värst som bor ut i din tand Surely Bosse Toothtroll is the worst, the one who lives in your tooth
Han gnager och han gnager ofta med sin fru i par He gnaws and he gnaws, often in a duet with his wife
Han gnager så till slut finns bara tunna skalet kvar. He gnaws so long that just a thin shell is left.
   
Refräng: Refrain:
Borsta tandtrollen bort, den blir ren och vit din tand Brush the toothtrolls away so your teeth get clean and white
Det är enkelt för dig att ta tandbörsten i hand It is easy for you to take the toothbrush in your hand
Varje morgon och kväll du ska nu till vana ta Every morning and evening you now will make it a habit
Borsta tandtrollen bort varje dag. Brush the tooth trolls away every day.
   
Har bara Bosse Tandtroll hittat allra minsta hål When Bosse Toothtroll found just the smallest hole
Så slutar han ej gnaga förrän helt han gjort kål He doesn't stop gnawing until everything's clear-cut
På alla dina tänder som ju är så bra att ha All of your teeth which are so fine to have
När du ska äta mat och när du skrattar och är glad. When you eat food and when you laugh and are glad.
   
2 x Refräng 2 x Refrain
   
   
(Agnetha Fältskog )