DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

De har glömt They have forgotten
---------------- ------------------------
Äntligen hemma hos mig igen, Finally back home at my place again
Efter månader på hotell. After months in hotels
Och allt jag har med mig är min värkande kropp And everything I have with me is my aching body
Och en flaska som jag tömt. And a bottle I emptied.
Jag sjöng mina sånger i parkerna I sang my songs in the parks
Och nån enstaka krog nån kväll. And several pubs on some evenings.
Som jag gjort alla år sen mitt namn stod på topp As I did every year since my name was on the top
Men det har de redan glömt. But this they already have forgotten.
***Refräng*** ***Chorus***
De har glömt, att de sände mig röda rosor. They have forgotten that they used to send red roses to me
De har glömt, att de aldrig lät mig gå. They have forgotten that they never used to let me go.
De har glömt, de har glömt mig för nån annan They have forgotten, they forgot me for another
Men hur ska de förstå? But how will they understand?
Jag älskar de ändå, I love them nevertheless,
Och jag har inte glömt. And I haven’t forgotten.
Förr var jag van att de kom till mig In the past I was used to them coming to me
Med en penna och block i hand. With a pen and a slip of paper in their hands.
Var van att få känna mig betydelsefull Was used to feeling important
Men nu är den tiden slut. But now this time is over.
Namnen byts ut på affischerna The names are replaced on the posters
Och på plattornas konvolut. And on the record covers
Och efter en tid har man glömt vad där stod And after some time you have forgotten what was written
Och hur de som sjöng såg ut. And what the singers used to look like.
***Refräng*** ***Chorus***
Äntligen hemma hos mig igen, Finally back home at my place again,
Lite trött och besviken, men A little bit tired and disappointed, but
Så länge jag kan, så länge jag är vid liv As long as I can, as long as I am alive
Gör jag om den här turnén. I will go on this tour.
Jag sjöng mina sånger i parkerna I sang my songs in the parks
För publiken invid entrén. For the audience at the entrance.
En underbar stund, men sen gick de, förstås, A wonderful moment but then they left, of course,
När det började på scen. As it started on the stage.
***Refräng*** ***Chorus***(Agnetha Fältskog / Bosse Carlgren)

De is pronounced dom