DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Den jag väntat på The one I’ve been waiting for
---------------------- ------------------------------------
Låt mig tala om Let me tell you about it
Idag han till mig kom Today he came to me
Just han som jag har väntat på. Just him whom I’ve been waiting for.
En enda blick du gav You only needed one glance
Jag kände mig så svag I felt so flimsy
Förstod med ens att något hänt. Understood in a moment that something had happened
Jag ber dig ej om mer I don’t ask you for more,
Den lycka du mig ger The happiness you give me,
Att bara finnas nära mig. Just to be near me.
Nu finns blott du och jag Now there’s only you and me
Hur varje ensam dag How every lonely day
Förbytts mot det jag drömde om. Has been changed just as I have been dreaming about.
Att blott få älska dig Just to be allowed to love you
Är allt jag önskat mig Is all I ever wished
Och framför mig jag ser And I can see
Att du emot mig ler That you smile at me
Vi båda trohet svär We both swear fidelity,
Jag vet att du är här I know that you are here,
Och nu vet jag vad kärlek är. And now I know what love is.
Jag ger dig allt jag har I give you all I have
Och kärleken finns kvar And my love stays,
All kärlek jag har spart för dig. All my love I have saved up for you.
Så underbart det är It is so wonderful
Att känna sig så här To feel like this
Jag vet att det är du som I know that it is you who
Gett mig allt det här Gives me all this
Så tack för att du kom So thank you that you came
Låt mig få tala om Let me tell about it,
Att du är den jag väntat på. That you’re the one I’ve been waiting for.
Så tack för att du kom So thank you for coming
Låt mig få tala om Let me tell about it,
Att du är den jag väntat på. That you’re the one I’ve been waiting for.