DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Doktorn! Doctor!
------------- -----------
Doktorn, jag är fast i en vana Doctor, I’ve got this habit
Ja, ingen kan ana vad jag har det svårt. Yes, no one can know how difficult it is.
Ni hypnotiserar folk mot laster You hypnotize the people to get rid of their vices
Det sa min faster som pimplade port. My aunt who used to tipple port wine has told me so.
Nu måste jag få en tid. now I need an appointment.
Oh snälla Doktorn, mmmh Doktorn! Oh dear doctor, mmmh, doctor!
Hjärtat slår, kan inte gå i trappor en gång, I get palpitations, can’t even climb the stairs,
Doktorn, mmmh Doktorn! Doctor, mmmh, doctor!
Kanske det har gått för långt, Perhaps it ‘s already to late,
Oh Doktorn! Oh, doctor!
Har försökt dra ner konsumtionen Tried to reduce consumption
Men situationen har blivit prekär. But the situation has become awkward.
Förr i världen räkte ett i veckan In earlier times I was content with one a week
Nu blir det minst två om dan ungefär, Now it’s at least aout two a day
Jag är nog ett hopplöst fall. I’m probably a hopeless case.
Men snälla Doktorn, mmm Doktorn! But dear doctor, mmmh doctor!
Har försökt med snask men jag blev tjock som en gris, Tried it with sweeties but became fat like a pig,
Doktorn, mmm Doktorn! Doctor, mmmh doctor!
Snälla hjälp mig på nåt vis, Please help me in some way,
Oh Doktorn! Oh doctor!
Ständigt så vaknar begäret igen I always get this desire
Och då måste jag bara ha, And then I just have to have it
Men när jag darrande tänt ännu en And when I am ignited, trembling
Känns det bra, mmm. It feels good, mmmmh.
Hundratals har slutat att röka Hundreds have stopped smoking
Som fått försöka på Doktorns klinik, By trying to at the clinic,
Mitt begär är inte cigaretter My desire aren’t cigarettes
Och inte tabletter, jag är nog unik, And not pills, I‘m probably unique,
Men gör ett försök ändå! but give it a try nevertheless!
Jag ber Er, Doktorn, mmm Doktorn, I plead, doctor, mmmh doctor!
Ta Er an mitt fall så jag kan hoppas igen, Take on my case so I can hope again,
Doktorn, mmm Doktorn, Doctor, mmmh doctor,
Snälla vänj mig av med män, Please get me off this habit with men,
Oh Doktorn! Oh, doctor!
Snälla Doktorn, oh Doktorn! Dear doctor, oh doctor!
   
   
(Agnetha Fältskog / Bosse Carlgren)