DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairy tale a fairy tale
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairy tale is a fairy tale
Drömmer det gör blott dom svaga Dreaming is something for the delicate
Det som skett är gjort och redan All what happened is over and done with
Episod för länge sedan. History a long time ago.
Många av oss bär på minnen Many of us have memories
Av en tid som en gång varit Of times that once were
Andra har kanhända minnen Others perhaps remember
Av en vän som en gång farit. A love that left long ago.
Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairy tale is a fairy tale
Drömmer det gör blott dom svaga. Dreaming is something for the delicate.
Men ibland i svåra stunder But sometimes during hard times
Kan en drömbild bli ett under. A dream can be a miracle.
Ty man saknar aldrig juni Because you never miss June
Som man gör i januari As you do in January
Längtar aldrig efter juli Never long for July
Som i mörka februari. Like in the dark month of February.
Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairy tale is a fairy tale
Drömmer det gör blott dom svaga Dreaming is something for the delicate.
Vem vill inte minnas vårar Who doesn’t want to remember spring
Inför vinterns kalla kårar? Facing the cold winds of winter?
Vi har alla smultronställen We all have [childhood] places
Dit vi drar oss många gånger Where we return to many times.
Alla har vi våra minnen We all have our memories
Alla har vi våra sånger. We all have our songs.
Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairytale is a fairytale
Drömmer det gör blott dom svaga Dreaming is something for the delicate.
Det är sagt och det är skrivet It is said and it is written
Men nu är det så i livet, And that’s the way it is in life
Att dom starka som är unga That the strong who are young
Dom kan också kallas svaga Can also be called weak
Dom vill drömma, dom vill sjunga They want to dream, they want to sing
Varje hjärta får sin saga. Every heart has its story.
Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairytale is a fairytale
Drömmer det gör blott dom svaga Dreaming is something for the delicate.
Det som skett är gjort och redan All what happened is over and done with
Episod för länge sedan. History a long time ago.
Dröm är dröm och saga saga A dream is a dream and a fairytale is a fairytale
Drömmer det gör blott dom svaga Dreaming is something for the delicate.
Vi behöver alla drömma We all need to dream
Vi behöver alla glömma. We all need to forget.
   
   
(P. Preti, G. Guarnieri / Stikkan Anderson)