DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Följ med mig Follow me
---------------- -------------
Ni som tror på att lyckan sig vänder You, that you believe that luck turns
Följ med mig, följ med mig, Follow me, follow me,
Vi skall fara till främmande länder We will travel to foreign countries
Följ med mig, följ med mig. Follow me, follow me.
Vill du lyckan och kärleken fånga Do you want to catch fortune and love
Följ med mig, följ med mig, Follow me, follow me,
När vi hör signalerna många When we hear the signals, so many
Följ med mig, följ med mig. Follow me, follow me.
Där skall vi i palmens skugga There, in the shade of palm trees, we will
Få höra på musik, Listen to the music
Och se Söderhavet som glimmar i sol And see the mediterranean sea sparkle in the sunlight
Jag minns den från i fjol. I remember it from last year.
Alla spargrisar skall nu bli tömda All piggybanks shall now be plundered,
Följ med mig, följ med mig, Follow me, follow me,
Alla sorger skall där bliva glömda All sorrows will now be forgotten
Följ med mig, följ med mig. Follow me, follow me.
Följ med mig, följ med mig, Follow me, follow me.
Följ med mig, följ med mig. Follow me, follow me.
Där skall vi i palmens skugga There, in the shade of palm trees, we will
Få höra på musik, Listen to the music
Och se Söderhavet som glimmar i sol And see the Mediterranean Sea sparkle in the sunlight
Jag minns den från i fjol. I remember it from last year.
Alla spargrisar skall nu bli tömda All piggybanks shall now be plundered,
Följ med mig, följ med mig, Follow me, follow me,
Alla sorger skall där bliva glömda All sorrows will now be forgotten
Följ med mig, följ med mig. Follow me, follow me.
Om ni tycker att det låter roligt If you think that this sounds cool
Följ med mig, följ med mig, Follow me, follow me,
Till ett land som är varmt, skönt och soligt To a land which is warm, beautiful and sunny,
Följ med mig, följ med mig. Follow me, follow me.