DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Försonade Reconciliation
-------------- ------------------
Var inte ledsen, le lite grann Don’t feel offended, smile a little bit,
Du har väl redan förlåtit mig, eller hur? You have forgiven me already, haven’t you?
Ta nu min hand och krama den hårt Now take my hand and press it hard,
Du vinner ingenting på att vara tvär. You don’t win anything by sulking.
Låt mig få viska hur mycket jag tycker om dig än Let me whisper how much I still love you
Låt mig förklara för dig att jag har dig kär Let me say to you that I love you
Ge mig din hand nu, ge mig din kärlek Give me your hand now, give me your love,
Ta mig i famnen igen. Take me in your arms again.
Förlåt, förlåt, Forgive, forgive,
Jag är din, bara din I am yours, only yours
Kom närmre mig Come near me,
Förlåt, förlåt! Forgive, forgive!
Det var nog dumt, alltsammans jag sa It was so stupid, everything I said,
Det är så lätt, alla gör vi våra fel It happens easily, we all make mistakes
Men den försoningskyss ska nu få But the kiss of reconciliation will now make
Göra att jag känner att nu lyckan jag når. Me feel that happiness returns.
Kom nu och låt oss tillsammans få höra fåglars sån Come on, let us listen to the birds‘ songs together.
Ta mig i famnen och säg att du har mig kär. Take me in your arms and say you love me.
Allt det vi drömde, så kär, jag gömde All we have dreamed, so in love, I concealed.
Allt är förlåtet igen. Now everything is forgiven again.
Du tar min hand och du trycker den ömt You take my hand and you press it softly,
Och sen är hela grälet glömt. And then the whole quarrel is forgotten.