DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Kungens vaktparad The King‘s guard parade
---------------------------- ----------------------------
Många går och drömmer, önskar sig nåt visst. Many people dream and make a wish.
Några kanske får det som dom vill till sist, Perhaps some of them get what they want at last,
Ni ska få höra om en liten grabb jag vet You’re going to hear about a little boy, I know
Han ville helst av allt ha en trumpet. That most of all he wanted a trumpet.
När han fyllde åtta, fick han sitt paket When he was eight, he got his present
Och där låg hans fina blänkande trumpet, And there was his fine and shiny trumpet,
Han blåste hela dan tills han blev trött och varm He played all day until he was tired and warm
Och somna med trumpeten på sin arm. And fell asleep with his trumpet in his arms.
Då drömde han att han marscherade There he dreamt that he was marching,
Så stolt i kungens vaktparad, So proud in the King’s guard parade,
Och fanor fladdrade i solens sken And the flags were fluttering in the sunshine
Och folket stod i rad på rad. And the people stood lined up in rows.
Då drömde han att han marscherade There he dreamt that he was marching
Gick främst i kungens vaktparad Leading the King’s guard parade
Och folket hurrade och kungen log And the people cheered and the King smiled
Och sa „Han är en stolthet för vår stad." And said: „This town can be proud of him.“
Sen när han blev äldre, växte upp till man Then when he got older, became a man
Fick han göra lumpen, kriga för sitt land, He went to the military, fought wars for his land,
Men när befälet vråla halt och skrek giv akt But when the officer shouted „Stop“ and yelled „Look out!“
Då gick hans tankar i en annan takt. His thoughts would drift into another beat.
Då drömde han att han marscherade There he dreamt that he was marching,
Så stolt i kungens vaktparad, So proud in the King’s guard parade,
Och fanor fladdrade i solens sken And the flags were fluttering in the sunshine
Och folket stod i rad på rad. And the people stood lined up in rows.
Då drömde han att han marscherade There he dreamt that he was marching
Gick främst i kungens vaktparad Leading the King’s guard parade
Och folket hurrade och kungen log And the people cheered and the King smiled
Och sa „Han är en stolthet för vår stad." And said: „This town can be proud of him.“
   
   
(Agnetha Fältskog / Björn Ulvaeus )