DIEHARDAGNETHA.COM  
An Agnetha Fältskog fansite  

 

Lek med dina dockor Play with your dolls
------------------------------- ------------------------------
Lek med dina dockor om du känner det så Play with your dolls if you feel like doing so,
Alltid minns du något kul som hände just då You’ll always remember something nice that has happened
Fast du blivit äldre är du ännu ett barn Although you get older you still are a child
Du har barnasinnet kvar. You keep the sense of a child.
Jag minns en gång, när du sa till vår mor I remember once when you said to your Mom
"Jag vill inte bli så stor som du," och hon sa "I don’t want to grow up, like you" and she said:
"Kära barn, tänk ej så, du är blott åtta år." "Dear child, don’t think this way, you’re only eight years old"
Så lek med dina dockor om du känner det så So play with your dolls if you feel like doing so
Alltid minns du något kul som hände just då You’ll always remember something nice that has happened.
Fast du blivit äldre är du ännu ett barn Although you get older you still are a child
Du har barnasinnet kvar. You keep the sense of a child.
Och nu är du gift, du har egna barn kära syster And now you’re married, you have children of your own, dear sister.
Du leker med dem och gläder dig åt You’re playing with them and enjoy it
Att få åter vara barn. to be allowed to be a child again.
Så lek med dina dockor om du känner det så So play with your dolls if you feel like doing so
Alltid minns du något kul som hände just då You’ll always remember something nice that has happened.
Fast du blivit äldre är du ännu ett barn Although you get older you still are a child
Lek och var som förr, lek med dina barn Play and be as you were, play with your children
För du har barnasinnet kvar Because you keep the sense of a child.